ประกาศรายชื่อผู้ผ่านข้อเขียน และมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์

เพื่อเข้าศึกษา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

Download (PDF, 3.15MB)