ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้ารับการตรวจร่างกายเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสอบสัมภาษณ์ และมีสิทธิ์เข้าตรวจร่างกาย เพื่อเข้าศึกษา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

Download (PDF, 1.54MB)

scroll to top