ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจร่างกาย มีสิทธ์เข้าศึกษาในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

รายชื่อผู้ผ่านการตรวจร่างกายมีสิทธ์เข้าศึกษาในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

Download (PDF, 1.29MB)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

scroll to top