เกณฑ์การรับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเวชนิทัศน์ ประจำปีการศึกษา 2561

/mdi4.jpg

 

สามารถติดต่อข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่

facebook หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชนิทัศน์ มข.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

scroll to top