กำหนดการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561

/IMG_1727_e1510767004165.jpg

 

รอบที่ รายการ จำนวนรับ วันรับสมัคร วันประกาศผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ วันสอบสัมภาษณ์ วัน Clearing Hourse วันประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันรายงานตัวเข้าศึกษา
1 Portfolio (กำหนดการทุกคณะ) 1,456 2-12 ต.ค. 2560 14 พ.ย. 2560 21-26 พ.ย. 2560 15-19 ธ.ค. 2560 22 ธ.ค. 2560 3-8 ม.ค. 2561
  – Portfolio (เฉพาะแพทยศาสตร์)
2 โควตาภาคอีสาน 3,871 11-24 ม.ค. 2561 23 เม.ย. 2561 26-27 เม.ย. 2561 3-6 พ.ค. 2561 8 พ.ค. 2561 15-21 พ.ค. 2561
3 รับตรงร่วมกันทั่วประเทศ 1,566 9-13 พ.ค. 2561 26-28 พ.ค. 2561 4-5 มิ.ย. 2561 26-28 พ.ค. 2561 8 มิ.ย. 2561 12-18 มิ.ย. 2561
4 Admissions 1,252 6-10 มิ.ย. 2561 26 มิ.ย. 2561 4-5 ก.ค. 2561 13 ก.ค. 2561 21-26 ก.ค. 2561
5 รับตรงอิสระ 472 27 มิ.ย. – 3 ก.ค. 2561 10 ก.ค. 2561 13 ก.ค. 2561 16 ก.ค. 2561 21-26 ก.ค. 2561

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

https://admissions.kku.ac.th/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

scroll to top