ระเบียบการแต่งกาย นักศึกษาสาขาวิชาเวชนิทัศน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

/1.png


เครื่องแบบพิธีการ
นักศึกษาชาย
• เสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาว ไม่มีลวดลาย ปกเสื้อแบบปลายแหลม มีกระเป๋าติดอกด้านซ้าย
• กางเกงขายาวแบบสุภาพ สีกรมท่า ไม่มีลวดลาย
• เข็มขัด สายเข็มขัดทำด้วยหนังสีดำ หัวเข็มขัดทำด้วยโลหะสีเงิน เป็นรูปสี่เหลี่ยม ตรงกลางมีตราคณะแพทยศาสตร์
• เนคไทด์ ทำด้วยสีกรมท่า ไม่มีลวดลาย ปลายตัดเป็นรูปชายธง มีตรามหาวิทยาลัยขอนแก่นสีอิฐอยู่ตรงกลาง
• รองเท้าหนังหรือรองเท้าผ้าใบหุ้มส้นสีดำ ถุงเท้าสีดำหุ้มข้อไม่มีลวดลาย

นักศึกษาหญิง
• เสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีขาว ไม่มีลวดลาย ไม่มีสาบเสื้อด้านหลัง ปกเสื้อแบบปลายแหลม ติดกระดุมคอ กระดุมทำด้วยโลหะสีเงิน ดุนเป็นรูปตรามหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 5 เม็ดหน้าอกเสื้อด้านขวาติดเข็มตรามหาวิทยาลัยขอนแก่น ทำด้วยโลหะสีเงิน
• กระโปรงจีบรอบ สีดำ ไม่มีลวดลาย ความยาวคลุมเข่า
• เข็มขัด สายเข็มขัดทำด้วยหนังสีดำ หัวเข็มขัดทำด้วยโลหะสีเงินเป็นรูปสี่เหลี่ยม ตรงกลางมีรูปตราคณะแพทยศาสตร์
• รองเท้าหุ้มส้นสีขาวแบบสุภาพ ถุงเท้าสีขาวหุ้มข้อไม่มีลวดลาย

เครื่องแบบชุดปฏิบัติการทางการแพทย์

นักศึกษาชาย
– เครื่องแบบชุดปฏิบัติการทางการแพทย์แขนสั้น สีขาว ปกคอแบบฮาวายกระเป๋าเสื้อปลายแหลม 3 ใบ อยู่ตรงตำแหน่งหน้าอกด้านซ้าย 1 ใบ (ปักตราคณะแพทยศาสตร์) ตรงตำแหน่งหน้าอกด้านขวาปักชื่อ และชื่อสาขาด้วยด้ายสีเขียว ตำแหน่งล่างซ้ายและขวา 2 ใบ ด้านหลังจับจีบด้านละ 2 จีบ
– กางเกงขายาวแบบสุภาพ สีดำ ไม่มีลวดลาย ไม่ใส่กางเกงยีนส์
– เข็มขัด สายเข็มขัดทำด้วยหนังสีดำ หัวเข็มขัดใช้หัวเข็มขัดคณะแพทยศาสตร์
– รองเท้าหนังหรือรองเท้าผ้าใบหุ้มส้นแบบสุภาพ สีสุภาพ เช่นสีดำ สีน้ำตาล ไม่มีสีฉูดฉาดเช่น สีแดง สีส้ม เป็นต้น ถุงเท้าสีดำหุ้มข้อไม่มีลวดลาย

นักศึกษาหญิง
– เครื่องแบบชุดปฏิบัติการทางการแพทย์แขนสั้น สีขาว ปกคอแบบฮาวายกระเป๋าเสื้อปลายแหลม 3 ใบ อยู่ตรงตำแหน่งหน้าอกด้านซ้าย 1 ใบ (ปักตราคณะแพทยศาสตร์) ตรงตำแหน่งหน้าอกด้านขวาปักชื่อ และชื่อสาขาด้วยด้ายสีเขียว ตำแหน่งล่างซ้ายและขวา 2 ใบ ด้านหลังจับจีบด้านละ 2 จีบ
– กระโปรงจีบรอบ สีดำ ไม่มีลวดลาย ความยาวคลุมเข่า
– เข็มขัด สายเข็มขัดทำด้วยหนังสีดำ หัวเข็มขัดใช้หัวเข็มขัดคณะแพทยศาสตร์
– รองเท้าหุ้มส้นสีขาวแบบสุภาพ ถุงเท้าสีขาวหุ้มข้อไม่มีลวดลาย

 

เครื่องแบบชุดปฏิบัติการเวชนิทัศน์

– เครื่องแบบปฏิบัติการเวชนิทัศน์ใส่เรียนรายวิชาภาคปฏิบัติของสาขา
– เครื่องแบบปฏิบัติการเวชนิทัศน์แขนสั้น ปกคอแบบฮาวาย กระเป๋าเสื้อปลายแหลม 3 ใบ อยู่ตรงตำแหน่งหน้าอกด้านซ้าย 1 ใบ (ปักตราสาขาวิชาเวชนิทัศน์) ตำแหน่งล่างซ้ายและขวา 2 ใบ ปลายแขนขวาปัก “คณะแพทยศาสตร์” แขนซ้ายมีถุงสอดปากกา 1 ถุง ด้านหลังจับจีบด้านละ 2 จีบ

นักศึกษาชาย
– เครื่องแบบชุดปฏิบัติการเวชนิทัศน์แขนสั้น สีเขียว ปกคอแบบฮาวาย กระเป๋าเสื้อปลายแหลม 3 ใบ อยู่ตรงตำแหน่งหน้าอกด้านซ้าย 1 ใบ (ปักตราสาขาวิชาเวชนิทัศน์) ตำแหน่งล่างซ้ายและขวา 2 ใบ ปลายแขนขวาปัก “คณะแพทยศาสตร์” แขนซ้ายมีถุงสอดปากกา 1 ถุง ด้านหลังจับจีบด้านละ 2 จีบ
– กางเกงขายาวแบบสุภาพ สีดำ ไม่มีลวดลาย ไม่ใส่กางเกงยีนส์
– เข็มขัด สายเข็มขัดทำด้วยหนังสีดำ หัวเข็มขัดใช้หัวเข็มขัดคณะแพทยศาสตร์
– รองเท้าหนังหรือรองเท้าผ้าใบหุ้มส้นแบบสุภาพ สีสุภาพ เช่นสีดำ สีน้ำตาล ไม่มีสีฉูดฉาดเช่น สีแดง สีส้ม เป็นต้น ถุงเท้าสีดำหุ้มข้อไม่มีลวดลาย
นักศึกษาหญิง
– เครื่องแบบชุดปฏิบัติการเวชนิทัศน์ แขนสั้น สีเขียว ปกคอแบบฮาวายกระเป๋าเสื้อปลายแหลม 3 ใบ อยู่ตรงตำแหน่งหน้าอกด้านซ้าย 1 ใบ (ปักตราสาขาวิชาเวชนิทัศน์) ตำแหน่งล่างซ้ายและขวา 2 ใบ ปลายแขนขวาปัก “คณะแพทยศาสตร์” แขนซ้ายมีถุงสอดปากกา 1 ถุง ด้านหลังจับจีบด้านละ 2 จีบ
– กางเกงขายาวแบบสุภาพ สีดำ ไม่มีลวดลาย ไม่ใส่กางเกงยีนส์
– เข็มขัด สายเข็มขัดทำด้วยหนังสีดำ หัวเข็มขัดใช้หัวเข็มขัดคณะแพทยศาสตร์
– รองเท้าหนังหรือรองเท้าผ้าใบหุ้มส้นแบบสุภาพ สีสุภาพ เช่นสีดำ สีน้ำตาล ไม่มีสีฉูดฉาดเช่น สีแดง สีส้ม เป็นต้น ถุงเท้าสีดำหุ้มข้อไม่มีลวดลาย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

scroll to top