สพฐ. แถลงปรับแบบเรียนเทอม 2 เล็งเพิ่มวิชาหน้าที่พลเมือง

สพฐ. แถลงปรับแบบเรียนเทอม 2
สพฐ. แถลงปรับแบบเรียนเทอม 2

เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม
ขอขอบคุณภาพประกอบจาก ทวิตเตอร์ @yoware

สพฐ. เล็งเพิ่มวิชาหน้าที่พลเมือง ปรับการสอนประวัติศาสตร์ คาดเริ่มได้ในภาคเรียนที่ 2 พร้อมเตรียมแจกหนังสือนอกเวลาให้นักเรียน อาทิ เรื่องพระมหากษัตริย์ไทย 9 รัชกาล

วัน ที่ 26 สิงหาคม 2557 นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เปิดเผยผลหารือเรื่องการปรับปรุงหลักสูตร ปรับเปลี่ยนการเรียนและการสอน ลดการบ้าน ว่า ตามที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าเด็กไทยใช้เวลาเรียนมากจนเกินไปนั้น สพฐ. ขอชี้แจงว่า ที่ผ่านมาได้มีกำหนดชั่วโมงเรียนของนักเรียนในแต่ละช่วงชั้นอยู่ที่ประมาณ 5-7 ชั่วโมงต่อวัน ดังนี้

ระดับประถมศึกษา จะต้องไม่น้อยกว่า 1,000 ชั่วโมงต่อปี

มัธยมศึกษาตอนต้น ต้องไม่น้อยกว่า 1,200 ชั่วโมงต่อปี

มัธยมศึกษาตอนปลาย ต้องไม่น้อยกว่า 3,600 ชั่วโมงต่อปี

สำหรับเรื่องการปรับปรุงหลักสูตรนั้น สพฐ. ขอเวลาหารือเรื่องดังกล่าวอีกครั้ง ส่วนเรื่องการลดจำนวนการบ้าน เนื่องจากพบว่าแต่ละวิชาจะมีเนื้อหาที่เชื่อมโยงและสอดคล้องกันอยู่ ดังนั้น หากมีปรับเปลี่ยนจากการให้การบ้านเป็นการทำโครงการแล้ว จะช่วยลดจำนวนการบ้านลงได้เช่นเดียวกัน

โดยในภาคเรียนที่ 2 จะมีการเพิ่มวิชาหน้าที่พลเมือง ปรับเปลี่ยนการสอนประวัติศาสตร์ พร้อมเตรียมแจกหนังสือนอกเวลาให้นักเรียน อาทิ หนังสือในระดับประถมศึกษา คือ เรื่องพระมหากษัตริย์ไทย 9 รัชกาล หรือระดับมัธยมศึกษา คือ เรื่องศึก 9 ทัพ ธำรงรัฐพิพัฒน์สยาม เป็นต้น

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก

scroll to top